Link je on van Dijk terug naar de homepage

        DUURZAME SAMENLEVING


Green Apple Energy heeft als doelstelling bij te dragen aan een duurzame samenleving door het ontwikkelen en toepassen van duurzame en commercieel haalbare concepten. Voor het ontwikkelen van deze concepten werkt Green Apple Energy nauw samen met ervaren en hoog gekwalificeerde partners, die elk hun sporen op hun vakgebied ruimschoots verdiend hebben. Onze klanten zijn bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren. In een duurzame samenleving hebben we elkaar tenslotte allemaal nodig.      

 

        MAATWERK ADVIES


Duurzaam leven en ondernemen beperkt zich niet alleen tot het simpel aanschaffen van energiezuinige producten of het investeren in energie opwekkende materialen, maar begint door het beschrijven van de behoefte en het uiteindelijke doel. Door dat ieder indivudu of bedrijf vanuit een andere en eigen invalshoek haar doel bepaalt, is maatwerk in advies noodzakelijk om het optimale resultaat te kunnen bereiken. Green Apple Energy heeft dat maatwerk.

REDUCING THE CARBON FOOTPRINT


        CONCEPT OPLOSSINGEN


Initiatieven voor een verbeterde leefomgeving blijven vaak niet meer dan enthousiaste plannen aan de keukentafel. Juist door deze initiatieven om te zetten in concepten, kan naar de oplossing toegewerkt worden. Green Appel Energy weet als geen andere hoe projecten op het gebied van hernieuwbare energie, verwerking van afvalstoffen to volwaardige nieuwe producten, het bouwen energie plus woningen en bedrijfspanden tot een goed einde te brengen.

Lees alles over wat Green Apple Energy u kan vertellen over zonnepanelen en hoe u een offerte kunt aanvragen!